Informace pro sponzory

V roce 2017 jsme se rozhodli uspořádat první rodeo Bonanza v Novém Boru,  a obnovit tak tradici která sahá o 25 let zpátky a několik let se nacházela v nečinnosti.

Akce se nám velice vydařila s krásným počtem čtyř set návštěvníků a třiceti dvou jezdců.

V roce 2018 jsme uspořádaly druhý ročník Rodea Bonanza, s přáním vytvořit akci ještě lepší, s ještě větším počtem návštěvníků i jezdců, což se nám také podařilo s téměř dvojnásobným počtem návštěvníků.

Tuto laťku nastavenou v roce 2018 se nám podařilo udržet také v letošním roce 2019.
V našem úsilí nehodláme polevit, a proto už nyní připravujeme již čtvrtý ročník westernových závodů, s touhou stále se zlepšovat a vytvořit ještě příjemnější prostředí pro diváky i jezdce, a rodeo Bonanza udělat ještě lepší s větším počtem krásných zážitků, zároveň při příležitosti čtvrtého rodea chceme oslavit naše dvacetileté fungování spolku Komancheros Rodeo Team.

Chci Vás tedy tímto požádat o jakoukoli podporu či sponzorský dar pro akci Rodeo Bonaza 2020, aby se nám podařilo rodea v Novém Boru udržet, a zajistit tak zábavu nejen pro diváky, ale také jezdce a jejich koně.
Budeme opravdu potěšeni pokud budete mít zájem a chuť naši akci sponzorovat, ať už formou finančního či věcného daru, nebo jiné podpory (poukazy a slevové kupony, vzájemná reklama či jiné prostředky).

Oplátkou Vám nabízíme:
– Jméno Vaší společnosti na tištěných plakátech umístěných na veřejných výlepových plochách v Novém Boru a širokém okolí v nákladu tisku 300-350 kusů. Výlep plakátů je tři týdny před konáním akce.
– Jméno Vaší společnosti včetně Vašeho loga na samostatných plakátech věnovaných poděkování všem našim sponzorům umístěných po celém areálu akce v počtu 20 kusů. Vyvěšení plakátů po celý víkend konání akce.
– Samozřejmostí je vyvěšení Vašeho reklamního banneru v závodní aréně, a vystavení reklamních stojanů či předmětů na viditelné místě v prostorách areálu.
– Jméno Vaší společnosti včetně Vašeho loga na našich internetových stránkách www.komancheros.cz v sekci “rodeo“ a zároveň hned na úvodní stránce. Zveřejnění do jednoho týdne od potvrzení sponzoringu až do konce roku 2020.
– Veřejné děkování Vám a jmenování Vaší společnosti v několika vstupech v průběhu celé akce.
– Veřejné poděkování Vaší společnosti na Facebooku v události Rodeo Bonanza 2020 i na profilu Komancheros Rodeo Team.